Oznámení

V současné době probíhá fúze mezi společností BULL s.r.o. a společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Zákonným důsledkem fůze je převod veškerého jmění, včetně veškerých práv a povinností vyplývajících z obchodních a pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost, jakožto univerzálního právního nástupce.

O společnosti

BULL s.r.o. je dceřinou společností Group BULL, významné francouzské společnosti poskytující služby v oblasti informačních technologií.

V České republice se Bull s.r.o. řadí mezi přední dodavatele řešení a služeb v oblasti speciálních bezpečnostních technologií pro bezpečnostní složky České republiky, ale také v oblasti Enterprise a superpočítačové ICT infrastruktury.

Divize Bezpečnosti informací komplexně řeší bezpečnost informací s ohledem individuální situaci u konkrétního zákazníka. Do portfolia této divize patří systémy pro sběr a vyhodnocování logů, monitoring sítě, vyhodnocování rizik, prevenci úniku citlivých informací a mnohé další. V oblasti služeb se zabývá audity informační bezpečnosti a implementací řízení bezpečnosti informací podle rodiny norem ISO/IEC 27000.

Divize Speciálních technologií se zabývá zejména systémy pro monitorovací centra specializovaných útvarů, signálové zpravodajství, zpravodajskou analýzu a pro taktickou podporu operativní činnosti a ochrany osob.

Divize eXtreme Computing se zaměřuje především na řešení a služby spojené s dynamicky se rozvíjející oblastí High Performance Computing. Jsou to hlavně řešení pro vědu a výzkum, kde je společnost Bull předním dodavatelem rozsáhlých superpočítačových systémů. Tato divize se dále zabývá realizací špičkových řešení v oblasti architektury podnikové ICT infrastruktury optimalizované pro bezpečný a vysoce dostupný chod ERP i ostatních systémů. Mezi nejúspěšnější projekty této divize v České republice patří dodávka výkonného superpočítače včetně služeb a související podpory do Českého hydrometeorologického ústavu.
Společnost Bull nabízí rozsáhlé servisní služby a podporu nejen pro své produkty a produkty svých obchodních partnerů, ale také mnoho dalších služeb dle individuálních potřeb zákazníků.

Významná členství

 • Člen AOBP (Asociace Obranného a Bezpečnostního Průmyslu)
 • Člen pracovní skupiny CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
 • Člen IT Cluster
 • Člen Francouzsko-české obchodní komory

Certifikace

ISO 9001: 2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

NBÚ stupeň TAJNÉ

Reference

Společnost Bull s.r.o. dodává řešení pro státní správu i soukromý sektor. Mezi její nejvýznamnější zákazníky paří např.:

 • Cenia, Česká informační agentura životního prostředí
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Český úřad zeměměřičský a katastrální
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Generální ředitelství cel
 • Linde Gas a.s.
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Řízení letového provozu
 • Sitronics Telecom Solutions Czech Republic a.s.
 • Státní rostlinolékařská správa ČR
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Státní veterinární správa ČR
 • Tesco Stores ČR a.s.
 • Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta
 • Úřad bezpečnosti práce
 • ...a další

Politika integrovaného systému managementu

Společnost Bull s.r.o. působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost Groupe Bull. Zaměřuje se na návrh, vývoj, implementaci a podporu řešení v oblastech:

 • Big Data
 • Cybersecurity
 • HPC

Naším cílem je budovat prosperující společnost schopnou kvalitně porozumět potřebám našich zákazníků a plnit jejich požadavky.

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu. K tomu jsme získali účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců, rozvíjíme neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim jdeme příkladem.

Dodržování požadavků právních předpisů, regulatorních požadavků, smluvních bezpečnostních požadavků klientů, jiných environmentálních požadavků a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování a zavazujeme se k jejich plnění. Zavazujeme se k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k prevenci znečišťování, k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví. Vnímáme ochranu informací našich zákazníků i informací vlastních jako ucelenou a řízenou soustavu vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit všechna důležitá aktiva. Zaměřujeme se zejména na ochranu osobních a firemních dat klientů. Zajistíme vždy dostupnost, integritu a důvěrnost všech dat.

 • V maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby chemických látek a přípravků;
 • V odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, zejména množství vzniku nebezpečných odpadů typu obalů znečištěných nebezpečnými chemickými látkami;
 • Využijeme systém vzdělávání a výcviku zaměstnanců ke zvyšování jejich uvědomění a znalostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na proaktivní činnost;
 • Zahrneme výkonnost v oblasti BOZP jako kritérium hodnocení firemní kultury s cílem dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec při výkonu své práce cítil osobní odpovědnost za prevenci před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo jiných incidentů.
 • Zvýšíme úroveň zabezpečení chráněných dat a snížíme míru rizika vyplývající z analýzy rizik.

Politiku integrovaného systému managementu a jeho zásady budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace nebo řízeným organizací a budeme je uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Politiku integrovaného systému managementu budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti a jiným zainteresovaným stranám.

V Praze, dne 1. 4. 2014

Michal Martínek
General Manager

Historie

Počátky dnes již osmdesátileté historie skupiny BULL sahají až do 20. let minulého století, kdy se norský obchodník Fredrik Rosing Bull rozhodl zefektivnit své podnikání a vyvinout mechanismus, který by byl schopen zpracovávat data zachycená na děrných štítcích za pomocí kombinace výpočetních operací a třídění dat. Průkopník evropského IT průmyslu Fredrik R. Bull však zemřel předčasně v roce 1925 tedy záhy poté, co úspěšně navrhl, vyvinul a uvedl na trh svůj první přístroj. Roku 1931 byla v Paříži založena společnost HW Egli-Bull, později přejmenovaná na Compagnie des Machines Bull, která jako jediný francouzský designér a výrobce statistických strojů zaujala strategickou a velice důležitou pozici na trhu, kdy v konkurenci amerických společností byly její stroje mnohem výkonnější, avšak až o 30% levnější.

Kariéra

Konzultant - implementace SIEM

Společnost BULL s.r.o. hledá do svého týmu schopného konzultanta – implementačního inženýra pro projekty v oblasti IT a informační bezpečnosti. Úkolem konzultanta je samostatná implementace systému informační bezpečnosti, především bezpečnostního monitoringu (SIEM).

Náplň práce:
 • Implementace systémů bezpečnostního monitoringu v prostředí zákazníka
 • Konzultace úprav a nastavení systému
 • Samostatná tvorba korelačních pravidel a reportů dle požadavků zákazníka
 • Školení zákazníků
 • Pre-sale podpora (příprava demo prostředí, prezentace)
 • Konzultantská podpora stávajících zákazníků
Požadujeme:
 • Zkušenost na obdobné pozici (technický specialista, konzultant, pre-sale) min. 4 roky
 • Zkušenost s implementací SIEM řešení min. 1 rok
 • Znalost OS Linux a Windows.
 • Znalost a zkušenosti se skriptováním (bash, perl)
 • AJ na úrovni pokročilý
Výhodou:
 • Zkušenosti s implementací dalších řešení z oblasti informační a IT bezpečnosti
 • Certifikace na konkrétní systémy a řešení
 • CISM, CISSP certifikace
Nabízíme:
 • Práce s moderními IT technologiemi
 • Práce v mladém a dynamickém prostředí
 • Benefity: týden dovolené navíc, stravenky plně hrazené zaměstnavatelem
Ostatní:
 • Plný úvazek
 • Lokalita – Praha
 • Nástup: ihned

Kontaktní osoba
 • Ing. Kristýna Hojdová
 • HR Manager
 • E-mail: kristyna.hojdova@bull.cz
 • Tel: +420 731 429 804


Specialista podpory Unix/Linux systémů

Společnost Atos IT Solutions & Services, s.r.o. hledá do svého týmu specialistu podpory UNIX/LINUX IT systémů, který bude zodpovědný za implementaci a support projektů zejména z oblasti enterprise řešení pro mission critical a HPC (supercomputing). Pozice je vhodná i pro absolventy.

Náplň práce:
 • analýza a řešení HW a SW servisních incidentů samostatně či s podporou vyšších úrovní supportu
 • zásahy onsite u zákaznických instalací v případě HW incidentu
 • komunikace s dodavateli jednotlivých subsystémů řešení, partnery a zákazníkem
 • účast na on-call pohotovosti
Požadujeme:
 • VŠ technického směru
 • znalost Unix nebo Linux prostředí
 • schopnost použití alespoň jednoho *xového skriptovacího jazyka (bash, perl, python, atd.)
 • orientace v architektuře současného serverového HW (stačí x86_64)
 • orientace v problematice sítí – alespoň základy L2 + L3
 • AJ - středně pokročilý slovem i písmem
 • zkušenosti na obdobné pozici výhodou
Nabízíme:
 • práci na plný úvazek
 • příležitost dostat se k zajímavých technologiím
 • 25 dní dovolené
 • proplacené první tři dny nemoci
 • systém kafeterie
 • bridge days - dny volna vyhlášené pro celou organizaci
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na stravování
 • vzdělávací program (hard i soft skills)

Kontaktní osoba
 • Ing. Kristýna Hojdová
 • HR Manager
 • E-mail: kristyna.hojdova@bull.cz
 • Tel: +420 731 429 804


Security Implementation/Support Engineer

Společnost Atos IT Solutions & Services, s.r.o. hledá kandidáty na pozici Security Implementation/Support Engineer.

Náplň práce:

Pozice implementačního a support engineera pro řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pracovní náplní bude účast na technických implementacích a podpoře implementovaných řešeních. Převážně jde o projekty Log Monitoring, SIEM, Security Operations Center atp.

Požadujeme:
 • min. středoškolské vzdělání s maturitou, technické zaměření
 • schopnost použití alespoň jednoho *xového skriptovacího jazyka (bash, perl, python, atd.)
 • orientace v architektuře současného serverového HW (stačí x86_64)
 • orientace v problematice sítí – alespoň základy L2 + L3
 • výhodou znalost SIEM systémů či systémů pro Network monitoring
 • praxe v oblasti IT min. 2 roky
 • angličtina na komunikativní úrovni (středně pokročilý)
 • řidičský průkaz sk. B
 • časová flexibilita, samostatnost, dochvilnost, proaktivní přístup, schopnost práce pod tlakem
Nabízíme:
 • práci na plný úvazek
 • příležitost dostat se k zajímavých technologiím
 • 25 dní dovolené
 • proplacené první tři dny nemoci
 • systém kafeterie
 • bridge days - dny volna vyhlášené pro celou organizaci
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na stravování
 • vzdělávací program (hard i soft skills)

Kontaktní osoba
 • Ing. Kristýna Hojdová
 • HR Manager
 • E-mail: kristyna.hojdova@bull.cz
 • Tel: +420 731 429 804


Retour haut de page

BULL s.r.o.

Bull s.r.o.
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
Česká republika

E-mail: jaroslav.vojtech@bull.cz
Datová schránka: 2mgnpz2

IČ: 49242954
DIČ: CZ49242954


KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám...